Projekt- & Byggledning

Vi erbjuder alla delar inom projektledning från mindre uppdrag till helhetslösningar med flera poster inom projektorganisationen. 

Upphandling

Vi hjälper er med utvärdering av anbud eller sköter hela upphandling från distribution av handlingar till färdiga kontrakt med entreprenören. Vi hjälper er hitta rätt entreprenör för just ert projekt och värdesätter både mjuka värden samt en god ekonomi. 

Besiktning

Vi utför besiktningar för entreprenadprojekt med inriktning på mark och anläggning. Vi kontrollerar att projektet uppfyller era gällande kontraktshandlingar och bestämmelser så att ni som kund tryggt kan veta att ni får vad ni betalar för.

Projektplanering & projektering

Vi hjälper er med allt från första markundersökningen till färdiga arbetshandlingar. Vi har med lång erfarenhet i branschen många förslag och tankar för att skapa bra projektet och nå en bra lösning samt en god ekonomi. 

Kalkyl/Budget

Vi erbjuder hjälp att ta fram kalkyler och budgetar för olika delar inom organisationen samt i syfte att skaffa nya projekt och avtal. Vi levererar antingen en helhetslösning från start till mål eller är med i ert team och hjälper er i dem olika momenten.  

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar inom flera områden genom ett inarbetat nätverk. Vi utbilar både ute hos kund eller i egna lokaler med större grupper. 

Kontakta oss så tar vi fram en lösning som passar just er. 

Kärnvärden